Altyapı

 

Bölüm Aralık 2008 ayında yeni binaya taşınmış bulunmaktadır. Binanın kuzey kanadında Kimya Mühendisliği ile Malzeme ve Metalürji Mühendisliği Bölümleri, güney kanadında ise Bölümümüz ve Fen Bilimleri Enstitüsü yer almaktadır. Binanın bodrum katındaki oda ve salonlar dekanlık tarafından kullanılmaktadır.  Bodrum katındaki en büyük salon kantin olarak hizmet vermektedir. 

Birinci kattaki büroların Batı tarafındakiler Fen Bilimleri Enstitüsü, doğu tarafındakilerin önemli kısmı, geçici olarak Kimya Mühendisliği Bölümü ile Tasarım Sanatları Fakültesi Dekanlığı tarafından kullanılmaktadır.  

Bu binadaki, derslik, büro, amfi, laboratuar, temizlik odaları, elektrik dolapları, lavabolar gibi mekânlarla buralara erişim ve tahliye (giriş, merdiven, asansör, koridorlar, yangın çıkışları) mimarlar tarafından bölüm yönetiminin katkılarıyla düzenlenmiştir.

 

 Derslikler

Bölümümüzde toplam 12 derslik mevcut olup aynı anda yaklaşık olarak 900 öğrenci ders alabilecek kapasitedir.

Dersliklerden; 2 adeti 95'er (amfi),  5 adeti 100'er ve 2 adeti 56'şar öğrenci kapasitelidir. 51 öğrenci kapasiteli bir derslik ile 30'ar öğrenci kapasiteli 2 derslik lisansüstü  eğitim için tahsis edilmiştir.

12 dersliğin 8 adetinde tahta üzerine tebeşirle, 4 tanesinde ise beyaz tahta üzerine özel kalemle yazılabilmektedir. Bu dersliklerin ikisinde (E-002 ve E-004) bilgisayara bağlanabilen sabit projeksiyon cihazı bulunmakta, istenen dersliklerde de tepegöz kullanılabilmektedir.

Tüm sınıflarda internet erişimi bulunmaktadır.

Ayrıca yapımı devam eden 250 kişilik konferans salonu mevcuttur.

 

Bilgisayar Laboratuvarı

Öğrencilerin bilgi teknolojileri konusunda yetişmeleri için bütün derslerin uygulama ve projelerinde bilgisayar kullanımı özendirilmektedir. Bu amaçla tümü internete bağlı olmak üzere fakülte bilgisayar laboratuarında 90 adet, bölümün  bulunduğu  binada 45 adet Pentium IV tabanlı kişisel bilgisayarlar öğrencilerin kullanımına açılmıştır. Bu laboratuar, büyük ölçüde, binada yer alan 3 bölümün TBTK , Bilgisayar Programlama ile Temel Bil. Bilimleri dersleri uygulamalarında kullanılmaktadır. 

 

Bölüm Laboratuvarları

Endüstri Mühendisliği bölümünün laboratuar gereksinimi ilk olarak 1984 yılında hazırlanan ve 1. Uluslararası Ergonomi Kongresinde bildiri olarak sunulan “Endüstri Mühendisliği Bölümünde Laboratuar Kurma Çalışmaları” başlıklı raporda ele alınmıştır. Bu raporda, yorulma, ısının, aydınlatmanın, gürültünün, titreşimin ve tozun etkileri üzerinde geliştirilen deney ve ders programları ile bu deneyler için gereken araç ve gerecin temin yolları araştırılmış ve ekonomik kısıtlar dikkate alınarak bu laboratuarın kademeli olarak kurulması öngörülmüştür. İzleyen yıllarda bu rapor doğrultusunda çeşitli kaynaklardan teminine devam edilen araçlar, İŞLAB (İş etüdü ve Ergonomi Laboratuarı)’ın temelini oluşturmuştur.

Üniversitenin ve dışarıya yapılan projelerin katkısı ile sağlanan bilgisayar donanımı, dış kaynaklardan edinilen yazılımlar ve bilgisayar kullanımı konusunda kazanılan büyük bilgi ve deneyim birikimi de eldeki bilgisayar parkının geliştirilerek YÖNTEK (Yönetim Teknikleri) Laboratuarına dönüştürülmesi fikrini doğurmuştur.  1997 yılında, bölümün sahip olduğu bilgisayar donanımının yerleştirildiği ofis , YÖNTEK için tahsis edilmiştir. Ancak, öngörülen yazılımlar henüz temin edilemediğinden, uzun süre, bir bilgisayar odası görünümünden çıkıp bir laboratuar hüviyeti kazanamamıştır.

Bir minyatür torna, bir robot kolu ve 10 takımlık LEGO bloğunun İngiliz kredisi ile temininden sonra da, bir CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım/İmalat) bir de TP (Tesis Planlaması) alt gruplarından oluşacak ÜSLAB (Üretim Sistemleri Laboratuarı)’ın kurulması gündeme gelmiştir.  1997 yazında Endüstri Mühendisliği binasının gördüğü tadilat sonucunda, bodrum katındaki üç odanın boşaltılarak bölüm laboratuarlarına tahsis edilebilmesi, laboratuar kurma çalışmalarına hız kazandırmıştır.  Laboratuar için ayrılan odalardan biri ÜSLAB olarak düzenlenmiş, Tesis Planlaması dersinde yürütülen 3-Boyutlu Model çalışmaları 1994’den 2008 yılına kadar burada sürdürülmüştür.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Meşelik yerleşkesine taşınıp, laboratuarların yeniden yapılandırılmasından sonraki durumu izleyen alt başlıklarda ayrı ayrı değinilmiştir.

 

İŞLAB Laboratuvarı

İş Etüdü ve İşbilim dersleri kapsamında yapılan öğrenci çalışmalarında (ödev, proje vb) laboratuarın imkanlarından geniş ölçüde yararlanılmaktadır.

Ergonomik koşulların analizi ve iyileştirme çalışmaları yapmak amacıyla kurulan laboratuarda, 11 çeşit ergonomik ölçüm cihaz ve aletlerine ek olarak televizyon, kamera ve video kayıt cihazları bulunmaktadır.

İŞLAB’ın yerleşim planı :

 

Laboratuvarımızda kullanılan bazı cihazlar :

Ergonomik Bisiklet

Nem ve Sıcaklık Ölçme Cihazı

          Nem ve Sıcaklık Ölçme Cihazı

Gürültü Ölçme Aleti (Analog)

Gürültü Ölçme Aleti (Digital)

 
 • Bağıl Nem Ölçer

 • Nem Ölçme Kayıt Cihazı

 • Hava Akım Ölçer

 • Nem ve Sıcaklık Ölçme Cihazı

 • Gürültü Ölçme Aleti (Analog)

 • Gürültü Ölçme Aleti (Digital)

 • Aydınlatma Şiddeti Ölçer

 • Ergonomik Bisiklet

 • Dijital Terazi

 • Tansiyon Ölçer

Ayrıca

 • Beceri testi

 • Antropometre seti

 • Renk körlüğü Test kiti

 • Elektrokardiyograf cihazı

 • Nabız/tansiyon izleme cihazı

 • Gaz ölçüm cihazı

 • Ultra ince Parçacık sayacı

 • Titreşim olcum cihazı

 • Kalem tipi titreşim olcum cihazı

 • Işık şiddeti ölçme cihazı

cihazlarının tedariği konusunda girişimlerde bulunulmuştur.

İşbilim donanımları, işletmelerde, kötü çalışma ortamının yarattığı yorgunluk, sağlıksızlık ve rahatsızlık sorunlarını çözmek için mevcut ölçüm cihazlarının yardımıyla analizler yapılarak iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini amaçlayan çalışmalarda kullanılabilmektedir.

Laboratuarda bulunan iş etüdü cihazları;

 • Kronometre (Dijital) (20 adet)

 • Kamera (Dijital) (Sony)

 • Haberleşme Cihazı (Maxon) (30 adet)

 • Televizyon (Sony)

 • Video (Panasonic) (VHS)

 

 

 

Laboratuvarımızda iş etüdü çalışması yapan öğrencilerimizin birkaç görüntüsü :

 

     

 

ÜSLAB Laboratuvarı

Çok amaçlı olarak kullanılması tasarlanan yeni salonuna yerleşen ÜSLAB’da bir bölüm, yapı bloklarıyla sınıf çalışması yapma, video izleme, seminer benzeri çalışmalar yürütme, -gerektiğinde- küçük gruplar için derslik olarak kullanılabilme olanakları verecek şekilde düzenlenmiştir. Burada bir tahta karşısında beş adet masa ile sandalyeler yerleştirilmiştir. Tesis Planlaması dersinin uygulamalarından ikisi burada yürütülmektedir.

ÜSLAB’ın yerleşim planı :

 

 

İngiliz yardımıyla gelen LEGO’lar halen üç boyutlu modellerin yapımında kullanılmaktadır. Yine aynı yardımla gelmiş olan minyatür torna ve robot kolu ekonomik ömürlerini tamamlamış durumdadır. Bu iki donanımın işletim programları BBC-BASIC diliyle yazılmış olup açma disketleri de günümüz bilgisayarlarının okuyamayacağı formattadır. Ayrıca tornada sigorta ve robot kolunda dişli arızaları vardır. Robot kolu basınçlı hava problemi çözülemediği için de bugüne kadar tam verimle kullanılamamıştır.

Tesis Planlaması dersinde, bugüne kadar üretilmiş olan üç boyutlu modellerin (tezgâh, malzeme aktarma donanımı, üretim hücreleri, özel donanım, ip diyagramları gibi) öğrenciler için sergilenmesi düşünülmektedir.

Eskişehir’de faaliyet gösteren bir kriko imalatçısından temin edilen 50 adet krikonun da bu laboratuarda ders malzemesi olarak kullanılması planlanmıştır. Bu kapsamda ilk uygulama 2009-2010 Bahar yarıyılında Üretim Sistemleri dersinde yapılmıştır. Bu uygulamada birbirine eşzamanlı olarak bağlanmış bir montaj ve bir demontaj hattı, hat işçisi rolündeki öğrenciler tarafından çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

 

ÜSLAB’da Kurulan Eğitim Amaçlı Montaj Hattının Planı :

 

Laboratuvarımızdan birkaç görüntü :

   

   

   

    

    

 

YÖNTEK Laboratuvarı

Bu laboratuvar, hemen yanında bir sistem odası ile beraber E-202 numaralı salonda yer almaktadır. Bu laboratuvar daha çok bölüm (mesleki) derslerinin, bilgisayar uygulamalarının (yazılımlarının) tanıtılması ve uygulanması ile benzetim modelleme amacıyla tasarlanmıştır. Dersin öğretim elemanı ile birlikte çalışma ortamı oluşturarak, öğrencilere daha kolay kavrama ve öğrenme olanağı sağlanmıştır. Endüstri Mühendisliği programları için gerekli olan, Arena, Minitab, GAMS gibi lisanslı yazılımlar kullanıma sunulmaktadır.

Eğitim ve Öğretimde Kullanılan Lisanslı Yazılımlar :

 

Lisanslı Yazılım

Öğrenci Sürümü

Kullanılan Ders

ARENA

ProModel, ExpertFit

Benzetim

MS Visio

Dia

Sistem Analizi

 

POM-QM, QSB

Üretim Yönetimi

Microsoft Dynamics

Lekin, Lisa, QSB

Üretim Planlaması

 

QSB

Tesis Planlaması

 

QSB

Üretim Sistemleri

MS Project

 

Proje Yönetimi

MS Visual Studio

 

Temel Bilgisayar Bilimleri

MS Visual Studio

 

Veri Tabanı Sistemleri

Minitab

 

İstatistik

Qualitek

 

Deney Planlaması

GAMS

LINGO

Yöneylem Araştırması

MS Office, CLIPS

Frontline Solver

Karar Destek Sistemleri

 

Laboratuarda bulunan 20 adet öğrenci bilgisayarı, 1 adet öğretim elemanı bilgisayarı mevcuttur.

Öğrencilerimiz ödev, proje ve benzer çalışmaları için ayrıca aynı binada bulunan bilgisayar laboratuarı veya MMF dekanlık binasında yer alan internetcafe olanaklarından da yararlanabilmektedir.

YÖNTEK’te bulunan yüksek teknik özellikli 20 adet bilgisayar, Core 2 Quad İşlemci Q8400 @2.66 GHZ , 19” LCD Ekran, 3.49 GB RAM belleğe sahiptir. 

 

YÖNTEK’in yerleşim planı :