Organizasyon

Öğrenciler ve Danışmanları

 Konu

Bitirme Projesine Tübitak Desteği (TÜBİTAK 2209-B (2241-A) Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı 2016/1

Selami Somar

Danışman: Yrd. Doç. Dr.Tuğba Saraç

Plastik Parça Üreten Bir İşletmenin Montaj Bölümü İş-Operatör Çizengesinin Hazırlanması

2016 Vaka Analizi Yarışması

Birincilik Ödülü

Başak BOYACI

Betül DUMAN

Eda YILMAZ

 

Bitirme Projesine Tübitak Desteği (2015)

(TÜBİTAK 2241/A(2209/B) - Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı)

Elif Yılmaz

Danışman: Yrd. Doç. Dr.Tuğba Saraç

Kaynak Makinelerinin Vardiya Bazında Çizelgelenmesi Problemi için İki Aşamalı Bir Çözüm Yaklaşımı

"YA/EM 2012- Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi" Öğrenci Proje Yarışması

Birincilik Ödülü

M.Melek KOÇANLI

Y.Emre AYDINBEYLİ

Danışman:Yrd.Doç.Dr.Tuğba SARAÇ

ETİ Şirketler Grubu'nda Üretim Çizelgeleme Problemi için Bir Hedef Programlama Modeli ve Genetik Algoritma

2010 Vaka Analizi Yarı Final Yarışması I.Grup

Birincilik Ödülü

Doğukan Sarıkaya

Gamze Doğanay

Melike Akpınar

Onur Çalışkan

Danışman:Doç.Dr.Müjgan SAĞIR

Uluslararası Alanda Faaliyet Gösteren Bir Üretim İşletmesi İçin Strateji Seçimi Ve Planlama

2010 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu

17.EMÖS Proje Yarışması

İkincilik Ödülü

Çiğdem ÇERÇEVİK

Burak GÜLŞEN

Danışman:Doç.Dr.Muzaffer KAPANOĞLU

Müşteri İlişkileri Yönetiminde Müşteri Segmantasyonu ve Bir Havayolu Şirketinde Uygulanması

2009 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu

İkincilik Ödülü

Nadide Elvan YERGE

Gökhan KARA

Danışman:Prof.Dr.A.Sermet ANAGÜN

Kriz Döneminde Kaliteden Kaçış

2008 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu

Birincilik Ödülü

Berat Utkan MENTEŞ

S. Furkan SÖZAL

F. Sibel ERYAŞAR

Hedef Programlama Mantığı ile Açıkhava Reklam Araçlarının Planlaması

2008 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu

Üçüncülük Ödülü

Alper BİLGE

Özlem ÇOBAN

Bilgi Teknolojilerinin Kullanımında Katalizör Etkisi

2008 Vaka Analizi Yarışması

Üçüncülük Ödülü

Hacer ÖZKAYNAK

Özlem ÇOBAN

F. Sibel MUTLU

Alper BİLGE

-

2007 Vaka Analizi Yarışması

İkincilik Ödülü

Okan EKDİ

Elif GENÇOĞLU

Gökçen ÇELİK

Onur GÜLTEKİN

-

2006 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu

Birincilik Ödülü

Onur KURT

Bilgehan DOĞAÇ

Demet SOLA

Danışman:Doç.Dr. Muzaffer KAPANOĞLU

Sosyal Zeka Tabanlı Optimizasyon Yaklaşımı İle Model Çözüm Uygulamaları

2004 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu

Birincilik Ödülü

Nigar BİLEK

Kürşat BAŞTÜRK

Danışman:Prof.Dr. A.Attila İŞLİER

Genetik Algoritma Tekniği ile Üretim Hücresi ve Çok Kanallı Üretim Sistemi Tasarımı

2004 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu

Üçüncülük Ödülü

Ayperi Yıldız

Mehtap Çamlıoğlu

Danışman:Doç.Dr. Muzaffer KAPANOĞLU

İki Ayrı Tesis Yerleşim Algoritmasına Dayalı Bir Karar Destek Sisteminin Tasarımı: VBA ve Excel Programlama ile Geliştirilmesi

YA/EM'2001 Öğrenci Yarışması

Birincilik Ödülü

Alperen ÖZALP

Danışman:Prof.Dr. A.Sermet ANAGÜN

Sektörel Hisse Senedi Fiyat Tahmininde Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı ve Klasik Tahminleme Yöntemleri ile Karşılaştırılması

2001 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu

Birincilik Ödülü

Alperen ÖZALP

Danışman:Prof.Dr. A.Sermet ANAGÜN

Yapay Sinir Ağı Parametrelerinin Taguchi
Yöntemleriyle Belirlenmesi: Hisse Senedi Fiyat Tahmini Uygulaması

Arçelik Kompresör Fabrikası  

Üniversite Sanayi İşbirliği Ödülü'2000

Gülçin Yüzügüllü

Danışman:Doç.Dr. Müjgan SAĞIR

 

Mavi Yakalı Personelin Performans Değerlemesi

2000 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu

Üçüncülük Ödülü

Zehra KAMIŞLI

Hayriye Koca

Danışman:Prof.Dr. A.Attila İŞLİER

Genetik Algoritmaların Tesis Planlamasında Uygulanması

1998 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu

Mansiyon Ödülü

Gürkan ÖZTÜRK

Şirin AKKURT

Danışman:Doç.Dr. Muzaffer KAPANOĞLU

Arçelik Buzdolabı İşletmesinde Buzdolabı ve Palet Taşıma Sisteminin TAYLOR II Programı ile Benzetim analizi.