Endüstri Mühendisliği İlgi Alanları

Mühendislik, genelde, problem tanımlama, gerekli çözümlemeler yapma, çözüm seçenekleri türetme,  karar verme ve çözümden oluşan bir süreçtir. Endüstri mühendsileri bu tanım doğrultusunda tasarımlar yaparlar. Söz konusu tasarımlar endüstri mühendsilerince,

            . Üretim sistemleri tasarımı

            . Üretim sistemleri kontrolu

şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Mal ve/veya hizmet üreten bir örgütte aşağıdaki faaliyetler endüstri mühendislerince tasarlanmaktadır :

            . Yapım (veya servis) süreci,

            . İşçilerin çalışma yöntemleri

            . Kolaylıkların yerleştirilmesi ve malzeme akışının belirlenmesi,

            . Malzeme taşıma donatı ve yöntemleri,

            . Çalışma yeri tasarımı,

            . Hammadde ve ürün depolarının  büyüklüklerinin ve yerlerinin belirlenmesi,

            . Yönetim raporları için veri kayıt yöntemleri,

            . Bakım yöntemleri,

            . İş emniyet yöntemleri

Kuruluş öncesi veya yeniden yapılanma sırasında tasarlanması gereken faaliyetlerin yanı sıra işletim esnasında yönetim fonksiyonlarının sağlıklı, tutarlı ve uygulanabilir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla da aşağıda sıralanan faaliyetlerin tasarlanması gerekmektedir.

            . Yöntemi planlama sistemi,

            . Kestirim yöntemleri,

            . Bütçeleme ve ekonomik çözümleme,

            . Maaş ve ücret belirleme sistemleri,

            . Prim belirleme planları ve işgörenlerler ilişkiler sistemi,

            . İşgücü planlama sisteminin kurulması,

            . Üretim planlamsı ve ana üretim programlarının hazırlanması ve izlenmesi

            . Malzeme gereksinim planlaması

            . Stok kontrol yöntemleri,

            . Üretim çizelgelemesi

            . Düzeltici hareket yöntemleri,

            . Bilişim sistemleri

            . Kalite kontrol sistemi,

            . Maliyet kontrol sistemi,

            . Kaynak tahsisi

            . Örgüt tasarımı

Endüstri mühendislerinin üretim sistemlerinin ve bunların işletim biçimlerinin tasarımına ilişkin olarak yapabilecekleri bu faaliyetler yalnızca mal üreten  sistemler için olmayıp, hizmet üreten sistemlerde de aynı tasarım çalışmaları yapılabilmektedir. Ancak, bir sistemin başlangıçta bütünüyle tasarımının endüstri mühendislerince gerçekleştirildiği örneği son derece azdır. Endüstri mühendisleri, tasarım çalışmalarını önce çeşitli alt sistemlerde gerçekleştirmekte, daha sonra bu çalışmanın boyutlarını genişletmektedirler.

Endüstri mühendisliğinin ilgi alanına giren konulardaki tasarım çalışmaları bazı durumlarda basit görünmekle birlikte gerçekte oldukça karmaşıktır. Bunun temelinde yatan gerekçe, tasarlanacak sistemdeki insan boyutunun varlığıdır. Herhangi bir olaydaki davranışının sağlıklı kestirimi oldukça güç olan insanın tasarlanacak sistemdeki az veya çok sayıdaki varlığı kaçınılmazdır. Bu nedenle, sistemin ve işletiminin tasarımında çok dikkatli olunması gereklidir. Endüstri mühendisliği öğrenim ve eğitimi sırasında tasarıma ilişkin olayların laboratuar ortamında deneylenmesi de genellikle olanaksızdır. Bu olayların deneylenmesi ancak kavramsal ve matematiksel modellerden yararlanılarak  belli bir düzeye kadar gerçekleştirilebilir.

MMO işbirliği ile yapılan bir ankete göre, mezunlar, yaygın olarak, Üretim Planlama ve Stok Kontrolu, Kalite, İş Etüdü ve Proje Yönetimi alanlarında görev almaktadırlar. Diğer alanlar :

 

ALAN

ORAN (%)

DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

21,2

DENEY TASARIMI

4,8

LOJİSTİK

25,9

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

15,9

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ

15,3

ERGONOMİ

11,1

TESİS PLANLAMASI

18,0

YALIN ÜRETİM

14,8

BAKIM

4,2

ÜRETİM YAZILIMLARI

16,9

SİSTEM ANALİZİ

18,0

MALZEME YÖNETİMİ

24,3

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

16,4

ÜRETİM VE STOK KONTROLU

44,4

PROJE YÖNETİMİ

29,1

KALİTE / ISO 9000 / ISO 14000

33,3

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

10,6

VERİMLİLİK YÖNETİMİ

22,8

İŞ ETÜDÜ

29,1

PAZARLAMA SATIŞ

16,4

ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI

24,9

EM DIŞI BİR ALANDA ÇALIŞMA

11,6