Endüstri Mühendisliği Nedir?

19. yüzyıl sonlarında, daha önce açıklanan niteliklere uygun bir meslek olarak oluşan Endüstri Mühendisliğinin farklı kaynaklarda farklı şekillerde tanımları yapılmaktadır.

Bu tanımlar içinde en fazla kabul gören ve geçirdiği evrimsel süreç sonunda günümüzde geldiği noktayı en iyi belirleyen tanım, Amerikan Endüstri Mühendisleri Odası tarafından yapılan tanımdır. Bu tanıma göre:

Endüstri Mühendisliği, insan, makina ve malzemeden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu tür sistemlerden elde edilecek sonuçların belirlenmesi, kestirilmesi ve değerlendirilmesinde matematik, fizik ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve beceriyi mühendislik çözümleme ve tasarımının ilke ve yöntemleri ile birleştirerek kullanır.

Verilen tanım genel çizgileri ile incelendiğinde, endüstri mühendislerinin mal ve/veya hizmet üreten sistemlerin tümünde profesyonel olarak faaliyetlerde bulunabilecekleri açık bir şekilde görülmektedir. Bu sistemlere örnek olarak otomobil, buzdolabı, tekstil, bisküi, kağıt, makina, uçak, vb. mal üreten her türden fabrikaların yanı sıra hizmet üretiminde bulunan sağlık kurumları, eğitim kurumları ve yerel yönetimler verilebilir.

Endüstri mühendisleri bu tür sistemlerin tasarım ve kuruluş aşamalarında yer aldığı gibi kuruluş sonrasında da işletimin nasıl olması gerektiği, başka bir deyişle mevcut kaynakların (insan, makina malzeme) en iyi şekilde nasıl değerlendirileceği konularında da mühendislik çalışmaları yapar. Bu çalışmalar, özellikle, sistemin insan boyutunu da göz önünde bulundurarak, koşullar elverdiğince, en iyi çözümlerin bulunmasını kapsar.