Tarihçe

ESOGÜ-Endüstri Mühendisliği Bölümü 39 yıldır eğitim vermektedir ve 2015 Haziran'ında 35. dönem mezunlarını vermiştir.
 

Bölüm 1975 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde kurulmuş ve eğitime 40 öğrenci ile 1977-1978 öğretim yılında başlamıştır. 1981 yılında, 2547 sayılı YÖK yasası ile Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne bağlanmış ve eğitim-öğretim Bademlik Yerleşkesinde devam etmiştir.

 

Öğrenci kontenjanı 1983 yılında 60'a çıkarılmıştır.

 

1993 yılında ise, Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen-Edebiyat Fakülteleri ile sağlıkla ilgili meslek yüksek okullarından oluşturularak Eskişehir'de yeni kurulan Osmangazi Üniversitesi bünyesine geçmiştir.
 

Bölümün ders programında 1994-1995 yılından başlamak üzere, uluslararası eğitim standardı olan ABET kurallarına uygun düzenlemeler yapılmış ve 1995-1996 öğretim yılından itibaren kredili not sistemine geçilmiştir. Sistem gereği, okulunu erken bitirmek isteyen veya ders tekrarı yapmak isteyen öğrenciler için de her yaz, Yaz Okulu adı altında 3. eğitim dönemi açılmaktadır.
1995-1996 öğretim yılında, yeni kaydolan öğrenciler için isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Verilen eğitimin desteklenmesi amacıyla 1996-1997 öğretim yılından itibaren derslerin bir kısmı İngilizce açılmaktadır. Belirtilen uygulama 2008 yılında sona erdirilmiştir. Zorunlu İngilizce Hazırlığa Geçiş için çalışmalar sürdürülmektedir.

 

Bölüm 1997-1998 öğretim yılından itibaren ikinci öğretime başlamıştır. 2008 yılına kadar her yıl normal öğretime 60 öğrenci ve ikinci öğretime 60 öğrenci olmak üzere toplam 120 öğrenci alınmakta iken, 2008 yılında üniversitelerde yapılan kontenjan artırımı sonrası her iki öğretime de 70er öğrenci alınmaya başlanmıştır.

 

Bölümde 1998-1999 öğretim yılından itibaren üniversitemiz öğrencileri için çift anadal ve yan dal programları açılmıştır. Buna göre çift anadal programına kaydolan ve başarılı olan öğrenci, Endüstri Mühendisliği diploması almakta; yan dal programına kaydolan ve başarılı olan öğrenci ise katıldığı programa ait sertifika almaktadır. Yan dal programları Kalite Kontrolü, Üretim Planlaması, Sistem Mühendisliği ve Metot Mühendisliği olmak üzere 4 farklı program olarak tanımlanmış ve öğrencilere ilgi alanlarına göre program seçmesi olanağı tanınmıştır.
 

2007 yılında üniversitemiz adı "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" olmuştur.

Aralık 2008 başında, Batı Meşelik Yerleşkesinde yapımı tamamlanan yeni binaya taşınılmıştır.

Bölümde her öğretim yılı başında yüksek lisans ve talep olması halinde doktora programı açılmaktadır.
 

Bölümün öğretim kadrosunda 7 Profesör, 4 Doçent, 5 Yardımcı Doçent,  8 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
 

Bölüm öğretim üyeleri tarafından bugüne kadar kamu ve özel kuruluşlarda, çoğu uygulamaya yönelik olmak üzere 52 adet eğitim ve uygulamalı araştırma projesi gerçekleştirilmiştir.

 

 Lisans Eğitim-Öğretimi

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne ÖSYM tarafından her yıl yapılan merkezi sınavla her iki öğretime 80'er (+2 öğrenci okul birincisi, +1 KKTC uyruklu) öğrenci olamk üzere toplam 165 öğrenci alınmaktadır.

Lisans eğitimi, 4 yıllık süre boyunca toplamda en az 40 işgünü olarak yapılması zorunlu olan 2 farklı yaz stajı ile desteklenmektedir.

Stajlar

o    Staj 1,

o    Staj 2

olarak üzere 2 grupta toplanmıştır. Staj 1'de öğrencinin talaşlı ve mekanik imalat tekniklerini incelemesi amaçlanmaktadır. Staj 2 ise öğrencinin gördüğü bütün Endüstri Mühendisliği dersleriyle ilgili olarak işletme ortamında çalıştığı ve örnek olaylar türeterek çözümler önerdiği stajdır. Öğrenciler bölüm tarafından hazırlanan staj kılavuzu ile yönlendirilmektedir.
 

Öğrencilerin bilgi teknolojileri konusunda yetişmeleri için bütün derslerin uygulama ve projelerinde bilgisayar kullanımı özendirilmektedir. 

 

Eğitimde laboratuar çalışmalarına da önem verilmektedir. Bu amaçla öğrencilere Fizik laboratuarı, Kimya laboratuarı ve Malzeme laboratuarı uygulamaları yaptırılmaktadır.

Meslek dersleri desteklemek amacıyla,

§  Üretim Sistemleri Laboratuarı,

§  İşbilim Laboratuarı ve

§  Yönetim Teknolojileri Laboratuarı

kurulmuştur. Mesleğe dönük laboratuar çalışmalarında özellikle deneysel çalışmalara ve bilgisayar kullanımına önem verilmektedir. Bunu destekleyecek şekilde laboratuarlarda meslekle ilgili ve bazıları bilgisayar destekli olmak üzere farklı cihazlar bulunmaktadır. Derslerde görsel destek sağlamak amacıyla tepegöz ve projeksiyon  cihazları kullanılmaktadır.

 

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Bölümde her öğretim yılı başında Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Anabilim dallarında yüksek lisans ve istek olması halinde doktora programları açılmaktadır.

Ayrıca, ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından lisansı Endüstri Mühendisliği olmayan üniversite mezunlarına yönelik olarak Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı da yürütülmektedir.