Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

TANIM ve AMAÇLAR

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (Engineering and Technology Management) adıyla da lisansüstü programlarında yer alan Mühendislik Yönetimi, “Mevcut ve gelişmekte olan teknolojilerin ve ilişkili sistemlerin yönetiminde en uygun kararlar alınmasına ve uygulanmasına yönelik disiplin olup, gerek stratejik ve gerekse işletmeye yönelik konularla ilgilenir”, şeklinde tanımlanmaktadır.

 

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından lisansı Endüstri Mühendisliği olmayan üniversite mezunlarına yönelik olarak açılan Mühendislik Yönetimi Programı şunları amaçlamaktadır:

·     Teknik elemanların geleceğin işletmelerinde kalite, verimlilik ve çevre bilinci gibi konularda bir takım ruhuyla görev almalarına yardımcı olmak.

·     Karar vermede bilimsel yöntemleri kullanmanın gerekliliğini göstermek, planlama ve programlamanın önemini aktarmak.

·     Katılımcıya kıt kaynakların en iyi kullanımına dönük yöntem ve teknikleri kazandırmak.

·     Temel bilim ve teknik kökenli çalışanların işletmenin yönetimine katkı sağlayabilmeleri için yönetim bilgilerini geliştirmek, pekiştirmek.

·     Özellikle Bilişim sektöründeki gelişmeleri temel alarak, bilgisayar destekli karar verme yöntemlerini aktarmak.

·     Süre, maliyet, etkinlik, verimlilik, kalite ve en iyilik gibi kavramlarla farklı disiplinlerden katılımcılara yeni bakış açıları kazandırmak.

 

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin çok hızlı olduğu günümüzde mezuniyet sonrası eğitim sürecinin devam etmesi gerektiği açıktır. Sözü edilen amaçlarla yola çıkan Mühendislik Yönetimi programı katılımcılara bu yönde destek olacak ve belki de bugüne kadar önemini fark edemedikleri kavramlar ve teknikler konusunda bilgilendirerek değişik bir bakış açısı kazanmalarını sağlayacaktır.

 

 

PROGRAM

 

Mühendislik Yönetimi programına öğrenci kabulü koşulları;

  • ALES veya eşdeğeri sayısal puanın en az 55 (Lisans diploması ile doktora programına başvuranlar için en az 70) olması

  • KPDS veya ÜDS yabancı dil sınavından en az 40 alınması

 Öğrenci kabulünde,

  • ALES puanının %50'si

  • Lisans mezuniyet ortalamasının %25'i

  • Yabancı dil sınav notunun %25'i

alınarak başarı notu hesaplanır. 

 

Mühendislik Yönetimi programı 4 yarıyılda toplam en az 36 kredilik ders

  • Her biri 3 kredilik 8 ders zorunlu

  • Her bir 3 kredilik 4 ders seçmeli

  • 1 kredilik Dönem Projesi dersi 

alınarak tamamlanmaktadır. Programı tamamlama süresi en fazla 6 yarıyıldır.

 

Dersler, Endüstri Mühendisliği Bölümü dersliklerinde bilgisayar destekli olarak, projeksiyon ve tepegöz gibi cihazlar kullanılarak yürütülmektedir. Üniversitemizin imzalamış olduğu sözleşme uyarınca bütün Microsoft ürünleri derslerde kullanılabilecektir.

 

Yönetmelik gereği, her öğrenciye bir danışman atanır.

 

Kredili derslerini başaran, 3.00 genel not ortalamasını sağlayan ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine "Yüksek Lisans Diploması" verilir.

 

Program, öğrencilerin belli konularda uzmanlaşmalarını mümkün kılabilmek için zorunlu ve seçmeli derslerden oluşturulmuştur. Dönemlere göre alınması gereken zorunlu ve seçimlik dersler aşağıda verilmiştir.

Ders Kimlik Kartları

 

I.Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

Saat

Kredi

AKTS

506201501

Mühendislik Yönetimi ve Organizasyonu

3+0

3

7,5

506201502

Mühendislik İstatistiği

3+0

3

7,5

506201506

Metot ve Zaman Etüdü

3+0

3

7,5

         

II.Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

Saat

Kredi

AKTS

506202503

Karar Vermede Niceliksel Yöntemler

3+0

3

7,5

506202501

Üretim Planlama ve Stok Kontrolü

3+0

3

7,5

  Seçmeli Ders

3+0

3

7,5

         

III.Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

Saat

Kredi

AKTS

506201509

İstatistiksel Süreç Kontrolü

3+0

3

7,5

  Seçmeli Ders

3+0

3

7,5

  Seçmeli Ders

3+0

3

7,5

         

IV.Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

Saat

Kredi

AKTS

506201504

Proje Yönetimi ve Teknikleri

3+0

3

7,5

506202505

Yönetim Bilişim Sistemleri

3+0

3

7,5

  Seçmeli Ders

3+0

3

7,5

506202002

Dönem Projesi

0+2

1

25

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi

 

Seçimlik Dersler*

Ders Kodu

Dersin Adı

Saat

Kredi

AKTS

506202502

Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları

3+0

3

7,5

506202503

Kalite Geliştirme Araçları

3+0

3

7,5

506202506

Pazarlama Yönetimi

3+0

3

7,5

506202507

Finansal Yönetim

3+0

3

7,5

506202509

İnsan Faktörleri Mühendisliği

3+0

3

7,5

506202510

Yatırım Analizi

3+0

3

7,5

506201504

Sistem Benzetimi

3+0

3

7,5

506201505

Kestirim Yöntemleri

3+0

3

7,5

506201507

Katılımcı Yönetim

3+0

3

7,5

506201508

Tedarik Zincirinde Planlama

3+0

3

7,5

506202508

İnsan Kaynakları Yönetimi

3+0

3

7,5

506202511

Tesis Tasarımı

3+0

3

7,5

 

(*) Danışmanın uygun görmesi ve Anabilim Dalı Başkanlığının oluruyla, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programında açılan dersler ya da başka dersler de Seçimlik Ders olarak alınabilir.