MEZUNLARIMIZIN ÖRGÜTLENMESİ

Bir üniversite, fakülte veya bölüm mezunları, bir meslek mensupları vb, birimlerindeki gelişmeler konusunda bilgilenme, mensuplar arası haberleşeme, bilgi alış-verişi, yardımlaşma, sosyal aktivitelerde bulunma, olumlu veya olumsuz olaylar karşısında güç birliği sağlama gibi amaçlarla resmi veya gayri-resmi yapılanma ihtiyacı hissetmektedirler. Üniversite, fakülte veya bölüm mezun dernekleri, dayanışma ve yardımlaşma dernekleri, meslek odaları bu ihtiyacın sonucu kurulan yasal örgütlerdir.

 

 İlk Çalışmalar

Eskişehir Osmangazi (Anadolu) Üniversitesi MMF Endüstri Müh. Bölümü mezunlarının bulunmasına yönelik organize ilk çalışma, Eylül 1994'de TMMO MMO Eskişehir Şb. EM/İM Meslek Dalı Komisyonu üyelerinin girişimi ile başlamıştır. Asil ve yedek her bir üyeye, kendi döneminden ve görev aldığı holding veya sektördeki işyerlerinde çalışan mezunların bulunması görevi verilmiştir. Görevler, Eskişehir ve Bilecik ve bağlı ilçelerde, EM'lerin yaygın olarak görev alabileceği orta ve büyük ölçekli tüm işletmeler araştırılacak şekilde dağıtılmıştır.

Bu görevlendirme ile yaklaşık 120 mezun bulunabilmiştir. İkinci aşamada, 120 mezunun isim, işyeri adı ve adresinin yer aldığı liste, listede yer alan tüm mezunlara gönderilerek, kendilerinin bilgisi olduğu mezun bilgilerinin komisyon üyelerinden birine tel veya fax ile bildirilmesi istenmiştir. İkinci aşama sonunda 180 civarında mezuna ulaşılabilmiştir. 18.Şubat.1995'de de ilk kez mezunlar akşam yemeği planlamış ve yaklaşık 60 mezun katılmıştır.

Bölüm öğrenci işlerinden, 1994(dahil) yılına kadar tüm mezunların giriş ve mezuniyet yılı, adı ve soyad bilgileri alınmış ve işyeri veya ev adresi bilgileri elde edilebilen mezun bilgileri dBASE veritabanına aktarılarak mezunlar veritabanı oluşturulmuştur. İzleyen bir yıl içinde bulunabilen mezun sayısı 225'e yaklaşmıştır.  Mezunların bulunmasına yönelik yöresel bir çalışma olmasına rağmen, genel mezunların (670) %35'inin iş veya ev adresi bilgileri elde edilebilmiştir.

Özellikle orta ölçekli sanayilerdeki yüksek devir hızı ve komisyonun, bu konuda etkin çalışmaması nedeniyle, 1996-1999 yıllarında mezunlar veritabanı sürekli güncelleştirilememiş ve yapılan tüm çalışmalar, sonuç itibarıyla, başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

 

 ESOGÜ Mezunlar Grubunun Oluşumu

Ulusal İlk Mezunlar Grubu

Eylül 1999'da, Yrd. Doç. Dr. Gürkan ÖZTÜRK (1994) ve katkı sağlayabilecek mezunlardan oluşan Düzenleme Komitesi, ulusal düzeyde, I.Mezunlar Yemeği'ni organize etmiştir. Düzenleme Komitesi, her dönemden, etkin rol oynayabilecek bir dönem temsilcisi belirlemiş ve dönem arkadaşlarını bildirmesi istenmiştir. Bu yöntemle,  yaklaşık olarak 350 mezun bilgileri elde edilebilmiş ve bu bilgiler ACCESS veri tabanına girilmiştir. Ancak izleyen günlerde bilgisi olmayan mezunlara ulaşma gayreti içine girilmemiştir.

Aralık 1999'da 1992 girişli Caner CANGÜL tarafından, em-mezunlari adıyla, sadece Eskişehir Osmangazi Üniv. Endüstri Müh. Bölümü mezunlarının üye olabileceği bir mesaj grubu kurulmuştur.  Internet ortamında bir grup oluşumu, mezun işyerini değiştirdiği halde grupta yer alabilmesi nedeniyle, hızlı güncelleştirmeye olanak sağlaması, mezunların bulunmasına yönelik çalışmaları güdülemiştir. Zira, internet ortamındaki grup üyeleri, gruba veya birbirlerine mesaj atabilmekte, sitedeki veritabanı sayesinde bilgisi olmadığı dönem arkadaşlarını öğrenebilmektedir. Daha da önemlisi, sistemin çökmesi ihtimali çok zayıf görünmektedir.

 

Mezunları Bulma Çalışmaları

Mezunlar mesaj grubunun oluşumu, Ekim 2000'de yapılan II.Mezunlar Yemeği için bilgileri olmayan mezunlara ulaşmada önemli rol oynamıştır. TMMOB MMO Eskişehir Şb.'nin de desteği ile, yıllıklardaki adres bilgilerinden hareketle mezunları bulma gayreti içine girilmiş ve 600 civarında mezunun adres bilgileri elde edilebilmiştir. Yemek esnasında, tüm katılımcılara Mezunlar Kitapçığı dağıtılmış ve kendilerinden adresi bilinmeyen mezunlar için katkı talep edilmiştir. Hemen ardından da e-posta adresi bilinen tüm mezunlar em-mezunlari grubuna otomatik üye yapılarak grubun üye sayısı 120'den 300'e yaklaşmıştır.

 

Mezunlar Veritabanı

İzleyen bir yıl içinde, mezunların bulunmasına yönelik çalışmalar, ara verilmeksizin, sürekli gündemde tutulmuş, sık sık em-mezunlari grubuna mesaj atılarak yardım talep edilmiştir. Ancak, bulunan mezun sayısında oransal olarak büyük ilerleme sağlanamamıştır. Zira, bilgileri bulunabilecek olan mezunlar önemli ölçüde bulunmuştur. Haziran 2001'de gerçekleştirilen III.Mezunlar Yemeği sonrasında 971 mezundan 753'ünün, yaklaşık %78, kendisine ulaşma imkanı sağlayacak en az bir bilgisi (işyeri adresi veya e-posta adresi veya cep tel no veya ev adresi) elde edilebilmiştir.

 

Bilgi Türü

Mezun Sayısı

Mezun Oranı

İş ve e-posta adresi

450

46,34

İş adresi

157

16,16

e-posta adresi

60

6,18

Cep tel no

22

2,27

Ev adresi

49

5,05

Ev tel no

11

1,13

Vefat

4

0.41

Bilgisi olmayan

218

22,45

Toplam

971