Prof. Dr. Aydın SİPAHİOĞLU

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum yeri ve Yılı

Eskişehir, 1965

LİSANS

Üniversite

İstanbul Teknik Üniversitesi

Fakülte

İşletme Fakültesi

Bölüm

Endüstri Mühendisliği

Mezuniyet Yılı

1987

YÜKSEK LİSANS

Üniversite

Anadolu Üniversitesi

Enstitü

Fen Bilimleri

Anabilim Dalı

Yöneylem Araştırması

Mezuniyet Yılı

1990

DOKTORA

Üniversite

Osmangazi Üniversitesi

Enstitü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Anabilim Dalı

Yöneylem Araştırması

Mezuniyet Yılı

1996

MESLEKİ DENEYİM

Araştırma Görevliliği

1988-1993

Yardımcı Doçentlik

1997-2011

Doçentlik

2011-2016

Profesörlük

2016-

Mesleki İlgi Alanları

Matematiksel Programlama, Lojistik Yönetimi, Proje Yönetimi, Karar Verme Teknikleri

Yürütülen Dersler

Lisans

Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Karar Analizi

Yüksek Lisans/Doktora

Doğrusal Programlama, Tamsayılı Programlama

Mühendislik Yönetimi

Proje Yönetimi ve Teknikleri

İdari Görevler

Ocak 2009-Eylül 2010

Bölüm Başkan Yardımcısı

Mart 1999-Mart 2002

MMF Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Mart 1999-Eylül 2002

Bölüm Başkan Yardımcısı

 Son Güncelleme:03.06.2016