ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Prof.Dr.Nimetullah BURNAK

 İlgi Alanları :

Dahili Tel: 3626

ÖZGEÇMİŞ

E-Posta: nburnak [@] ogu.edu.tr

YAYINLAR

Web:

Prof.Dr.A.Attila İŞLİER (Anabilim Dalı Başkanı)

 İlgi Alanları : Tesis Tasarımı, Çok Nitelikli Karar Verme, Bilgisayar Destekli Tasarım/İmalat

Dahili Tel: 3633

ÖZGEÇMİŞ

E-Posta: aislier [@] ogu.edu.tr

YAYINLAR

Web:

Doç.Dr.Şerafettin ALPAY

 İlgi Alanları : Üretim Yönetimi, Çizelgeleme, Benzetim, Sistem Analizi, Sezgisel Yöntemler, Çok Ölçütlü Karar Verme

Dahili Tel: 3629 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: salpay [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web:
Doç.Dr.İnci SARIÇİÇEK

 İlgi Alanları : Üretim Planlaması ve Kontrolü, Tedarik Zinciri Yönetimi, Zeki İmalat Sistemleri

Dahili Tel: 3623 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: incid [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web: http://incisaricicek.ogu.edu.tr
Doç.Dr.Ezgi AKTAR DEMİRTAŞ

 İlgi Alanları : Kalite ve Müşteri Odaklı Ürün Tasarımı (Kansei Mühendisliği, QFD, HTEA vb.), Tedarik Zinciri Yönetimi, Tek-Çok Değişkenli İleri İstatistiksel Analizler, Uzman Sistemler, Çok Ölçütlü Karar Verme, Servis Sistemleri ve Kuyruk Modelleri

Dahili Tel: 3632 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: eaktar [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web: http://www2.ogu.edu.tr/~eaktar
Doç.Dr.Berna HAKTANIRLAR ULUTAŞ

 İlgi Alanları : Tesis yerleşim problemleri, Sezgisel yöntemler, Çevre duyarlı üretim, Ergonomi, Malzeme aktarma ve depolama sistemleri

Dahili Tel: 3631 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: bhaktan [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web:
Yrd.Doç.Dr.Servet HASGÜL

 İlgi Alanları : Benzetim, Bilgi Sistemleri, Sistem Analizi, Üretim Sistemleri ve Yönetimi, Çizelgeleme, Robotik

Dahili Tel: 3625 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: shasgul [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web: http://www2.ogu.edu.tr/~shasgul
Yrd.Doç.Dr.Feriştah ÖZÇELİK

 İlgi Alanları : Tesis İçi Yerleşim Düzenlemesi, Hücresel Üretim, Genetik Algoritmalar

Dahili Tel: 3630 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: fdurmaz [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web:
Yrd.Doç.Dr.N.Fırat ÖZKAN

İlgi Alanları : İş Etüdü, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Makine Sistemleri Tasarımı, İnsan Faktörleri ve Ergonomi

Dahili Tel: 3624 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: fozkan [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web:

 

Arş.Gör.Özgür Cem IŞIK

İlgi Alanları :

Dahili Tel: 3606 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: ozgurcem [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web:

 

Arş.Gör.Yeliz BURUK ŞAHİN

 İlgi Alanları : Deney Tasarımı, Yanıt Yüzey Yöntembilimi, Karışım Tasarımı, Sezgisel Yöntemler, Çok Amaçlı Optimizasyon

Dahili Tel: 3610 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: yelizburuk [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web:
Arş.Gör.Gülçin BEKTUR

 İlgi Alanları : Çizelgeleme, Matematiksel modelleme ve programlama, Çok amaçlı optimizasyon, Sezgisel yöntemler

Dahili Tel: 3615 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: gcol [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web:
Arş.Gör.Hatice ERCAN TEKŞEN

 İlgi Alanları : İstatistik, Stratejik Yönetim, Algısal Haritalama, Bulanık Mantık, Veri Zarflama Analizi

Dahili Tel: 3618 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: hteksen [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web:
Arş.Gör.İslam ALTIN

 İlgi Alanları :

Dahili Tel: 3621 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: ialtin [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web: