İNSAN MAKİNE SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

Prof.Dr.Emin KAHYA (Ana Bilim Dalı Başkanı)

 İlgi Alanları : Mühendislik Ekonomisi, Yatırım Analizi, İş Etüdü, Verimlilik Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi

Dahili Tel: 3605/3300

ÖZGEÇMİŞ

E-Posta: ekahya [@] ogu.edu.tr

YAYINLAR

Web:

Prof.Dr.Berna HAKTANIRLAR ULUTAŞ

 İlgi Alanları : Tesis yerleşim problemleri, Sezgisel yöntemler, Çevre duyarlı üretim, Ergonomi, Malzeme aktarma ve depolama sistemleri

Dahili Tel: 3631 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: bhaktan [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web:
Dr.Öğr.Üyesi N.Fırat ÖZKAN

İlgi Alanları : İş Etüdü, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Makine Sistemleri Tasarımı, İnsan Faktörleri ve Ergonomi

Dahili Tel: 3624 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: fozkan [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web:

 

Araş.Gör.Büşra Nur ŞAHİN

İlgi Alanları :

Dahili Tel: 3620 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: bnsahin [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web: