KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

Prof.Dr.Nimetullah BURNAK (Bölüm ve Ana Bilim Dalı Başkanı)

 İlgi Alanları :

Dahili Tel: 3626

ÖZGEÇMİŞ

E-Posta: nburnak [@] ogu.edu.tr

YAYINLAR

Web:

Prof.Dr.Ezgi AKTAR DEMİRTAŞ (Dekan Yardımcısı)

 İlgi Alanları : Deney Tasarımı, Yanıt Yüzey Metedolojisi, Çok Kriterli Karar Verme, Kalite Odaklı Ürün/Hizmet Tasarımı

Dahili Tel: 3632

ÖZGEÇMİŞ

E-Posta: eaktar[@] ogu.edu.tr

YAYINLAR

Web: http://www2.ogu.edu.tr/~eaktar

Dr.Öğr.Üyesi Meryem ULUSKAN (Bölüm Başkan Yardımcısı)

 İlgi Alanları :

Dahili Tel: 3621 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: muluskan [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web:
Arş.Gör.Hatice ERCAN TEKŞEN

 İlgi Alanları : İstatistik, Stratejik Yönetim, Algısal Haritalama, Bulanık Mantık, Veri Zarflama Analizi

Dahili Tel: 3618 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: hteksen [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web: