YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ANABİLİM DALI

Prof.Dr.Müjgan SAĞIR ÖZDEMİR (Ana Bilim Dalı Başkanı)

İlgi Alanları : Çok Amaçlı Karar Verme, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Programlama, Kesme ve Yükleme Problemleri, Yaratıcı Düşünme, Niteliksel Karar Verme, Zaman Çizelgeleme (Timetabling) Problemleri

Dahili Tel: 3609

ÖZGEÇMİŞ

E-Posta: msagir [@] ogu.edu.tr

YAYINLAR

Web:

Prof.Dr.Aydın SİPAHİOĞLU

 İlgi Alanları : Matematiksel Programlama, Karar Verme Teknikleri, Proje Yönetimi, Lojistik Yönetimi.

Dahili Tel: 3608

ÖZGEÇMİŞ

E-Posta: asipahi [@] ogu.edu.tr

YAYINLAR

Web:

Doç.Dr.Tuğba SARAÇ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

 İlgi Alanları : Matematiksel modelleme ve programlama, Tamsayılı programlama, Kesme problemleri, Sırt çantası problemleri, Genetik algoritmalar, Lojistik, Çizelgeleme

Dahili Tel: 3607 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: tsarac [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web:

 G-QMKP Instances 

 IPMS with SMS Instances

PMÇ-ortak-kaynak

Test-Instances(Top,Akyolozer,Sarac)

Dr.Öğr.Üyesi R. Aykut ARAPOĞLU

 İlgi Alanları : Tesis Planlaması, Modern Sezgiseller, Rassal Modeller ve Yöneylem Araştırması Teknikleri

Dahili Tel: 3617 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: arapoglu [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web:
Arş.Gör.Dr.Mehmet ERTEM

 İlgi Alanları :

Dahili Tel: 3616 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: mertem [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web:
Arş.Gör. İslam ALTIN

 İlgi Alanları :

Dahili Tel: 3628 ÖZGEÇMİŞ
E-Posta: ialtin [@] ogu.edu.tr YAYINLAR
Web: