Staj Başvurusu

Staj İşlerinden sorumlu görevli Bölüm Sekreteri, Mustafa DOMANIÇLI'dır. Staja ilişkin tüm konularda kendisine başvuru yapılmalıdır.

Staj süreci:

1. Staj türüne uygun işletme seçilmelidir.

Staj 1: Süresi 15 iş günüdür ve en erken 4. dönemin sonunda yapılabilir. Staj 1’in mutlaka imalat atölyesi bulunan bir işletmede yapılması gerekir. Staj yeri hiç bir mühendisin çalışmadığı bir torna veya freze atölyesi olamaz. Daha önce Atölye stajını yapmış olan öğrenciler Staj 1'i yapmış kabul edileceklerdir.  

Staj 2: Süresi 25 işgünüdür ve en erken 6. dönemin sonunda yapılabilir. Staj 2’nin en az 50 işçi çalışan, üretim, planlama, satın alma gibi işletme fonksiyonlarını yürüten birimlerin yer aldığı orta büyüklükte veya büyük bir üretim işletmesinde yapılması gerekir. İşletmede kesinlikle Endüstri mühendisi çalışıyor olmalıdır.

2. Staj türüne uygun işletme ile görüşülüp, işletme talep ediyorsa Staj Zorunluluk Formu işletmeye iletilmelidir.

 

Staj Zorunluluk Formu: İşletmelere istedikleri taktirde verilen, üzerinde stajyer öğrenci bilgileri ile yasa kapsamında zorunlu olarak staj yapılması gerektiği hususunun yer aldığı belgedir.

 

3. İşletme onayı tamamlanmış ise aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak bölüm tarafından ilan edilen tarihlerde Bölüm Sekreteri Mustafa DOMANİÇLİ'ye imza karşılığında teslim edilmelidir.

 

1- İki adet Staj Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır.)

 

STAJ BAŞVURU FORMU: Staj başvurusu yapan öğrencilerin, kimlik bilgilerinin, staj yeri bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin yer aldığı formdur. İki adet kopyası bilgisayar ortamında dikkatlice doldurulmalıdır.

 

2- 1 adet kimlik fotokopisi

3- Staj Kabul Yazısı [Öğrencinin numarası, staj başlangıç ve bitiş tarihleri ve staj türü (staj1, staj2, işletme) firma kaşesi ve yetkili imza mutlaka bulunmalıdır.]

4- Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesi

5- E-devlet Müstehaklık Belgesi

 

KABUL YAZISI: İşletmelerin, ilgili öğrenciyi stajyer olarak kabul ettiğinin göstergesidir. Öğrenci bu belgeden kendisi sorumludur. Belgenin aslı kabul edilebildiği gibi, belgeler, 0222-239-36-13 nolu fax numarasına da iletilebilir.

  

4. Staj tamamlandığında, bölüm tarafından ilan edilen tarihlerde Staj defteri, staj raporu ve staj değerlendirme formunu teslim edilmelidir.

 

STAJ DEFTERİ: Staj süresi boyunca günlük olarak ne yapıldığının yazıldığı defterdir. Defterin tüm sayfalarında ve özellikle ilk sayfasında işyeri kaşesi ve staj amirinin imzası yer almalıdır.

 

STAJ RAPORU: İlgili staj türü sorularının stajyer öğrenciler tarafından titizlik ve doğrulukla cevaplandırıldığı rapordur. Bu rapor mümkünse bilgisayar ortamında rapor yazma kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Raporda fotokopi yer almamalıdır. Özellikle teknik resim, diyagram, kroki ve plan çizimleri mutlaka öğrenci tarafından mümkünse bilgisayar ortamında yapılmalıdır. Geçmişte veya aynı dönemde büyük benzerlik gösteren staj raporlarının sahipleri hakkında yasal işlem uygulanacak ve stajları geçersiz sayılacaktır. 

Staja ilişkin belgelere ulaşmak üzere tıklayınız:

         Staj Zorunluluk Formu

·        Staj Başvuru Formu

·        Staj Değerlendirme Formu

      Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesi

 

 

Daha fazla bilgi için Mühendislik Mimarlık Fakültesi Genel Staj İlkelerine başvurunuz.