TR | EN
Genel Bilgi ve Süreç

Bölümümüz 2012-2013 Güz döneminden itibaren yeni bir staj programına geçmiştir. Yeni uygulamada her öğrenci 15 iş günü Staj 1 ve 25 iş günü Staj 2 olmak üzere toplam 40 iş günü staj yapacaktır.

2011-2012 dönemi öncesinde giriş yapan öğrenciler 45 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. 2011-2012 dönemi öncesi girişli öğrencilerden yeni staj programına göre staj yapmış olanların eksik kalan 5 iş gününü tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi ve staj başvuruları için bölüm sekreteri Mustafa DOMANIÇLIya başvurunuz.

Staj Türleri

Staj 1: Süresi 15 iş günüdür ve en erken 4. dönemin sonunda yapılabilir. Staj 1’in mutlaka imalat atölyesi bulunan bir işletmede yapılması gerekir. Staj yeri herhangi bir büyük işletmenin atölyesi olabileceği gibi  küçük veya orta ölçekli (en az 20 işçi çalışan) bir işletme de olabilir. Ancak, hiç bir mühendisin çalışmadığı bir torna veya freze atölyesi olamaz. Atölyede en az bir mühendis çalışıyor olmalıdır. Daha önce Atölye stajını yapmış olan öğrenciler Staj 1'i yapmış kabul edileceklerdir.  

Staj 2: Süresi 25 işgünüdür ve en erken 6. dönemin sonunda yapılabilir. Staj 2’nin en az 50 işçi çalışan, üretim, planlama, satın alma gibi işletme fonksiyonlarını yürüten birimlerin yer aldığı orta büyüklükte veya büyük bir üretim işletmesinde yapılması gerekir. İşletmede kesinlikle Endüstri mühendisi çalışıyor olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: 2010 ve öncesi girişli öğrenciler; Atölye, Yönetim ve İşletme stajlarından en fazla ikisini aynı işletmede yapabilirler. 2011 ve sonrası girişli öğrenciler ise Staj 1 ve Staj 2 'yi aynı işletmede yapamazlar.

Staj Süreci

1. Staj türüne uygun bir işletme seçilmelidir.

2. Staj türüne uygun işletme ile görüşülüp, işletme talep ediyorsa Staj Zorunluluk Formu işletmeye iletilmelidir.

3. İşletme onayı tamamlanmış ise aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak bölüm tarafından ilan edilen tarihlerde Bölüm Sekreteri Mustafa DOMANIÇLI' ya imza karşılığında teslim edilmelidir.

  • İki adet Staj Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır.)
  • Bir adet kimlik fotokopisi
  • Staj Kabul Yazısı (Öğrencinin numarası, staj başlangıç ve bitiş tarihleri, staj türü, firma kaşesi ve yetkili imzası mutlaka bulunmalıdır). Öğrenci bu belgeden kendisi sorumludur. Belgenin aslı kabul edilebildiği gibi, (0222) 2393613 numarasına fax yoluyla da iletilebilir.

4. Staj tamamlandığında, bölüm tarafından ilan edilen tarihlerde staj defteri, staj raporu ve staj değerlendirme formunu teslim edilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Geçmişte veya aynı dönemde büyük benzerlik gösteren staj raporlarının sahipleri hakkında yasal işlem uygulanacak ve stajları geçersiz sayılacaktır. 

Ek Açıklamalar

STAJ ZORUNLULUK FORMU: İşletmelere istedikleri taktirde verilen, üzerinde stajyer öğrenci bilgileri ile yasa kapsamında zorunlu olarak staj yapılması gerektiği hususunun yer aldığı belgedir.

STAJ DEFTERİ: Staj süresi boyunca günlük olarak ne yapıldığının yazıldığı defterdir. Defterin tüm sayfalarında ve özellikle ilk sayfasında işyeri kaşesi ve staj amirinin imzası yer almalıdır.

STAJ RAPORU: İlgili staj türü sorularının stajyer öğrenciler tarafından titizlik ve doğrulukla cevaplandırıldığı rapordur. Bu rapor mümkünse bilgisayar ortamında rapor yazma kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Raporda fotokopi yer almamalıdır. Özellikle teknik resim, diyagram, kroki ve plan çizimleri mutlaka öğrenci tarafından mümkünse bilgisayar ortamında yapılmalıdır. 

Stajlarla ilgili gerekli tüm belgeler için tıklayınız.