TR | EN
Hakkında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1975 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde kurulmuş ve eğitime 1977-1978 öğretim yılında başlamıştır. Günümüzde Yöneylem Araştırması, Üretim ve Servis Sistemleri, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri ve İnsan Makine Sistemleri olmak üzere dört anabilim dalı mevcut olup, lisans ve lisansüstü düzeyde öğretime devam edilmektedir. Mezunlarımızın ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilir olmasını sağlamak üzere yüksek kalitede eğitim programı sunmak esas amacımızdır. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin, insan, makine, malzeme, enerji ve bilgi içeren sistemlerde, mesleki problemleri saptama, modelleme,  veri derleme,  modern teknik ve bilişim teknolojilerini kullanarak çözme, sonuçları yorumlama bilgi ve becerisine sahip Endüstri Mühendisleri olarak yetişmeleri bölümümüz açısından önceliklidir. Mezun olan öğrencilerimiz uzun yıllardır üretim ve hizmet sektörlerinde farklı birimlerde (kalite, planlama, vb.) görev alarak, ders ve stajlarda kazandıkları mesleki bilgiyi başarılı bir şekilde uygulamaya geçirmektedirler.