TR | EN
Proje ve Destekler
Organizasyon Öğrenciler ve Danışmanları Konu
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2023

İsa Cem SEZER

Danışman: Arş. Gör. Dr. İslam ALTIN

Makine Öğrenmesi Teknikleriyle Kestirimci Bakım Uygulaması
TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği, 2023

Melike MUSAOĞLU

Danışman: Doç. Dr. Tuğba SARAÇ

Montaj Hattında Taşımaların Azaltılması ve Otonom Sisteme Geçilmesi
TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği, 2023

Yaren KABAK

Danışman: Doç. Dr. Tuğba SARAÇ

Pil Yerleşiminde Manuel Sistemden Otonom Sisteme Geçiş
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2022

Merve URUŞ

Buse KANDEMİR

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi N. Fırat ÖZKAN

Perakende Sektöründe İş Modeli Analizi
TEI ile ESOGÜ Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü Kapsamında Yürütülen Projeler, 2018-2019

Nilay KUNAÇ

Emre UZUN

Abdulbaki MENTEŞE

Akın TOPBAŞ

Danışman: Dr. İnci SARIÇİÇEK

Adaptif Tezgah Çizelgeleme Projesi
TEI ile ESOGÜ Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü Kapsamında Yürütülen Projeler, 2018-2019

Tuğçe ERDOĞAN

Melike DONDURMACI

Akın TOPBAŞ

Abdulbaki MENTEŞE

Danışman: Dr. İnci SARIÇİÇEK

Sarf Malzeme Stok Yönetimi İçin Karar Destek Sistemi
TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği, 2018/4

Berna AYGÜN

Büşra TUTUMLU

Danışman: Doç. Dr. Tuğba SARAÇ

Operatörlerin Sağlık ve Yetenek Seviyelerine Göre İş İstasyonlarına Atanması
TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği, 2018/3 Tuğberk TABAK
Duygu YALÇIN
Danışman: Dr. Muzaffer KAPANOĞLU
Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Proje Yönetimi Tekniklerinin Uygulanması ve
Bir Karar Destek Sistemi Tasarımı Ve Geliştirilmesi
TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2018/3 Büşra KARA
Dolunay BENLİ
Danışman: Dr. Tuğba SARAÇ
AR-GE Merkezlerinin Performans Puanlarını İzlemeleri ve Bütçe Kısıtı Altında
Enbüyük Puan Artışını Sağlayabilmeleri İçin Bir Karar Destek Sistemi
TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme
Programı, 2018/3
Merve TÜRKOĞLU
Danışman: Dr. Emin KAHYA
Personel Değerleme Sistemi İçin Karar Destek Sistemi
2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2017/5 Oğuzhan KOCAMAN
 Sezen KUTLUAY
Sercan ÖZEN
 Fuat SARILI
Danışman: Dr. Tuğba SARAÇ
Mavi Yakanın Performansına Bağlı Olarak Maaşlarını Belirleyebilen
Karar Destek Sistemi
TÜBİTAK 2209-B (2241-A)- Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı, 2016/3 Melike GENÇ
 Esra TOPAL
Danışman: Dr. Nimetullah BURNAK
Elastrometik Kauçuk Köpüklerinin Su Buharı Difüzyon Direncinin İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi
TÜBİTAK 2209-B (2241-A) Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı, 2016/3 Enes MUTLU
Mertcan ÇIRACI
Danışman: Dr. Tuğba SARAÇ
Birim Maliyetleri Dinamik Olarak Belirleyen Karar Destek Sistemi
Bitirme Projesine Tübitak Desteği (TÜBİTAK 2209-B (2241-A) Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı 2016/1 Selami SOMAR
Danışman: Dr. Tuğba SARAÇ
Plastik Parça Üreten Bir İşletmenin Montaj Bölümü İş-Operatör Çizengesinin Hazırlanması
Bitirme Projesine Tübitak Desteği (2015)
(TÜBİTAK 2241/A(2209/B) - Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı)
Elif YILMAZ
Danışman: Dr. Tuğba SARAÇ
Kaynak Makinelerinin Vardiya Bazında Çizelgelenmesi Problemi için İki Aşamalı
 Bir Çözüm Yaklaşımı