TR | EN
Program Eğitim Amaçları ve Kazanımları

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü

LİSANS Programı

Program Kazanımları

 1. Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bir sistemi ve süreci tasarlayabilir, inşa edebilir ve modern bilgisayar tabanlı mühendislik araçlarını entegre eder.
 2. Üretim, servis ve bilgi sistemlerinin  tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi ve iyileştirilmesinde yönetim bilimi, eniyileme ve işbilimin ilkelerini uygulayarak ve  bilgisayar bilimleri ile buluşturarak dijitalleşmeyi sağlar, kalite anlayışı çerçevesinde pozitif disiplinleri gözeterek insanlığa hizmet eder.
 3. Üretim sistemlerini işletmek, yönetmek ve kontrol etmek için insan kapasitesini genişletmenin yanısıra çalışanların iş güvenliğini sağlamak konusunda eğitiminin getirdiği öncü rolüyle disiplinlerarası takımlarda yer alır.
 4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 5. Etkili iletişim kurabilme, etkili sunum yapabilme ve çok disiplinli takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip özgüvenli bir bireydir.
 6. Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.
 7. Online süreçlerde ve hibrid çalışmalarda yetkinliğe ve özyönetim becerisine, aynı zamanda çevik yönetim konusunda bilgiye sahiptir.

 

LİSANS Programı

Program Eğitim Amaçları:

 1. Ürün ve hizmet sağlamak için teknolojik ilerlemeler ışığında işgücünü, makineleri, malzemeleri, bilgi ve enerjiyi kullanmanın etkin yollarını bilişim teknolojilerini kullanarak belirleyerek, bunları bütünsel bakış açısı ve yenilikçi yaklaşımlarla uygulayacak şekilde ulusal ve uluslararası kurumlarda liderlik vasıflarını gösterecek şekilde çalışan mühendisler yetiştirmek.
 2. Yurtiçi ve yurtdışı akademik ve araştırma kuruluşlarında özgün araştırma faaliyetleri ve lisansüstü çalışmalar yürüterek akademik gelişimlerine devam eden akademisyenler yetiştirmek,
 3. Girişimci, toplumun ve endüstrinin ihtiyaçlarına cevap veren araştırma kurumlarını/firmaları kuran ve geliştiren mühendisler yetiştirmek.

 

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü

YÜKSEK LİSANS Programı Eğitim Amaçları:

 1. Lisansüstü bilimsel araştırma ve çalışmalarının, başka gerçek hayat problemlerinin çözümüne, süreçleri iyileştirmeye teorik ve pratik katkıda bulunacak şekilde hayata geçirilmesine katkıda bulunacak mezun yetiştirmek,
 2. Küresel ölçekte, endüstrinin ihtiyaçlarını etkin bir şekilde belirleyerek, ihtiyaçların giderilmesini sağlayacak yeni ürün, süreç ve hizmetler tasarlamak üzere paydaşlarla araştırma geliştirme projeleri önermek,
 3. Yurtiçi ve yurtdışı akademik kuruluşlarda ve şirketlerde araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten akademisyenler ve mühendisler yetiştirmek.

 

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü

DOKTORA Programı Eğitim Amaçları:

 1. Üretim, servis ve bilgi sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi ve iyileştirilmesinde yönetim bilimi, işbilim ve eniyileme ilkelerini uygulamak ve bilgisayar bilimleri ile buluşturarak kalite anlayışı çerçevesinde pozitif disiplinleri gözeterek insanlığa hizmet eden mezunlar yetiştirmek.
 2. Ürün ve hizmet sağlamak için teknolojik ilerlemeler ışığında işgücünü, makineleri, malzemeleri, bilgi ve enerjiyi kullanmanın etkin yollarını bilişim teknolojilerini kullanarak belirleyerek, bunları bütünsel bakış açısı ve yenilikçi yaklaşımlarla uygulayacak şekilde ulusal ve uluslararası firmalarda çalışacak lider mühendisler yetiştirmek.
 3. Üst düzeyde bilgi ve deneyim aktararak ve kaliteli öğrenim olanağı sağlayarak, iş hayatında ve akademik hayatta uzmanlaşan lisansüstü mezunlar yetiştirmek.
 4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde, bilgiye erişen, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen mezunlar yetiştirmek.
 5. Yurtiçi ve yurtdışı akademik ve araştırma kuruluşlarında özgün araştırma faaliyetleri yürüten akademisyenler yetiştirmek.