TR | EN
Vizyon - Misyon

VİZYON

Vizyonumuz, mesleki bilgileri gerçek hayat problemlerinde uygulayabilen, bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeleri izleyerek katkı sağlayabilen, sürekli iyileştirme fikrini benimsemiş, yenilikçi ve takım çalışmasına yatkın, Dünya çapında kabul görmüş Endüstri Mühendisleri yetiştiren ve Türkiye’deki en prestijli ve dinamik Endüstri Mühendisliği bölümü olmak.

MİSYON

Misyonumuz, küresel pazardaki karmaşık sistemleri tasarlayabilen ve bu sistemlerdeki problemleri belirleme, analiz etme  ve çözümleme becerisine sahip, bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak ekonomik ve çevreye duyarlı yaratıcı çözümler üretebilen, etik değerlere saygılı, disiplinler arası ve takım çalışmalarına yatkın, girişimci ve yenilikçi Endüstri Mühendisleri yetiştirmek, evrensel bilime ve ülke ekonomisine katkı sağlayan araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır.