TR | EN
Swot Analizi

SWOT ANALİZİ

EĞİTİM ÖĞRETİM

Güçlü Yönler

 • Yöneylem Araştırması, Üretim ve Servis Sistemleri, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri ve İnsan Makine Sistemleri olmak üzere dört anabilim dalına sahip olması.
 • Öğrencilerin Erasmus ve Farabi öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilmesi
 • Güçlü ve tecrübeli bir öğretim üyesi kadrosunun olması
 • Öğrencilerin bilgisayar laboratuvarlarını kullanma olanağının olması
 • Bölümde etkin öğrenci kulüplerinin bulunması
 • Mühendislik fakültesi bünyesinde yüksek puanla öğrenci alan bölümlerden biri olması
 • Endüstri Mühendisliği bölümünün tercih edilen bölümlerden biri olması
 • Farklı disiplinlerdeki öğretim üyelerinden yararlanabilme imkanı
 • Çeyrek yüzyılı aşkın geçmişimizin olması
 • Canvas uzaktan eğitim sistemine sahip olması
 • Teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi
 • Seçmeli derslerin çeşitliliği
 • Bölümümüzün engelli öğrenci gruplarına sağladığı imkânların bulunması,

Geliştirilmeye Açık Yönler

 • Program çıktılarına ulaşmak amacıyla paydaşlarla düzenli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesi,
 • Seçmeli derslerin sayısında artış yapılması,
 • Mezunlarla iletişimin arttırılması ve bölüm mezunları için sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Güçlü Yönler

 • Organize sanayi bölgesine yakın olması nedeniyle öğrencilerin kolaylıkla gerçek hayat problemlerini görebilmesi,
 • Sanayi ile ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi için imkan oluşu,
 • Üniversitemizde bir teknopark bulunması
 • Bölüm bünyesinde laboratuarların (2 adet Yönetim Teknolojileri Laboratuvarı, 1 adet Üretim Sistemleri Laboratuvarı, 1 adet İşbilim Laboratuvarı ve 1 adet Kullanılabilirlik Laboratuvarı) bulunması
 • Laboratuvarda yer alan uygulama programları
 • Eskişehir sanayisinin büyük olması ve markalaşmış şirketlerin bulunması
 • Yeterli sayıda yüksek lisans ve doktora kontenjanının olması
 • Farklı seviyelerde etkili akademik programlara sahip olmak: lisans, yüksek lisans, doktora

Geliştirilmeye Açık Yönler

 • Sektörel yazılım uygulamalarının yetersizliği
 • Daha fazla sanayi işbirlikleri kurularak sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda proje sayısının arttırılması
 • Lisansüstü öğrencileri için yeteri kadar burs imkanı olmaması
 • Disiplinler arası çalışmanın eksikliği

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Güçlü Yönler

 • Bölümün uzun yıllardır faaliyet göstermesinden dolayı gelişmiş bir kültüre sahip olması,
 • Bölüm kültürünün ve bilgi birikiminin paylaşılması,
 • Kalite komisyonunun bulunması
 • Kalite öğrenci kulübünün olması
 • Öğretim üyelerinin performans bilgilerinin 3 ayda bir düzenli toplanması

Geliştirilmeye Açık Yönler

 • Bölüm kültürünün tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi,
 • Mezun öğrencilerle ve paydaşlarla bir araya gelerek onların fikirlerinin değerlendirilmesi

 

YÖNETİM

Güçlü Yönler

•      EBYS sistemi ile elektronik belge yönetimi yapabilme.

•      Çalışan devrinin az olması

•      Üniversite içindeki idari süreçler akıcı ve etkilidir. Bölümde çalışanlar genellikle birbirlerine aşinadır. Günlük çalışma rutinleri, katı protokol ve hiyerarşi tarafından engellenmez.

 • Öğrencilere yardımcı olan öğretim elemanları ve personele sahip olması
 • Bölüm web sayfasının aktif olarak kullanılması ve duyuruların güncel olması

Geliştirilmeye Açık Yönler

 • Belirli zamanlarda bir araya gelerek öğrencilerin, çalışanların sorunlarının ve önerilerinin değerlendirilmesi,
 • Paydaşlarla belli zamanlarda bir araya gelerek onların fikirlerinin değerlendirilmesi
 • Engelsiz Üniversite kapsamında bina içerisinde yapılan çalışmaların arttırılması