TR | EN
Kalite Politikası

Üniversitemizin misyon ve vizyonu çerçevesinde,

  • İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyet ve bağlılık düzeylerini artırmak için sürekli iyileştirme süreçlerine katılımlarını sağlamak,
  • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, yaşam boyu öğrenmeyi esas alarak lisans ve lisansüstü eğitimi boyunca akademik başarı ve mezuniyet sonrası kariyer hedefleri için öğrencilerin faydasını gözetmek ve topluma faydalı mezunlar yetiştirmek,
  • Bölümümüzün ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığına hizmet edecek, değer yaratan eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,
  • Tüm süreçlerde sürekli iyileştirme bilinci ile performansımızı ve verimliliğimizi artırmak,
  • Sanayi – üniversite işbirliğini destekleyici bir yaklaşım ile toplumsal kalkınma hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak,
  • Yenilikçi yöntem ve teknolojileri eğitim ve öğretime adapte ederek eğitim – öğretim niteliğini geliştirmek,
  • Yaratıcı düşünceyi destekleyecek şekilde bilgi kullanımını ve üretimini temel alan disiplinli araştırma ortamı sağlayarak bilime katkıda bulunmak,
  • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek dijital dönüşüme katkı sağlayacak gerekli güncellemeleri yapmak,
  • Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda temel ilkelerin uygulanmasını sağlamak.