TR | EN
ÜSLAB Laboratuvarı

Çok amaçlı olarak kullanılması tasarlanan yeni salonuna yerleşen ÜSLAB’da bir bölüm, yapı bloklarıyla sınıf çalışması yapma, video izleme, seminer benzeri çalışmalar yürütme, -gerektiğinde- küçük gruplar için derslik olarak kullanılabilme olanakları verecek şekilde düzenlenmiştir. Burada bir tahta karşısında beş adet masa ile sandalyeler yerleştirilmiştir. Tesis Planlaması dersinin uygulamalarından ikisi burada yürütülmektedir. 

İngiliz yardımıyla gelen LEGO’lar halen üç boyutlu modellerin yapımında kullanılmaktadır. Yine aynı yardımla gelmiş olan minyatür torna ve robot kolu ekonomik ömürlerini tamamlamış durumdadır. Bu iki donanımın işletim programları BBC-BASIC diliyle yazılmış olup açma disketleri de günümüz bilgisayarlarının okuyamayacağı formattadır. Ayrıca tornada sigorta ve robot kolunda dişli arızaları vardır. Robot kolu basınçlı hava problemi çözülemediği için de bugüne kadar tam verimle kullanılamamıştır.

Tesis Planlaması dersinde, bugüne kadar üretilmiş olan üç boyutlu modellerin (tezgâh, malzeme aktarma donanımı, üretim hücreleri, özel donanım, ip diyagramları gibi) öğrenciler için sergilenmesi düşünülmektedir.

Eskişehir’de faaliyet gösteren bir kriko imalatçısından temin edilen 50 adet krikonun da bu laboratuarda ders malzemesi olarak kullanılması planlanmıştır. Bu kapsamda ilk uygulama 2009-2010 Bahar yarıyılında Üretim Sistemleri dersinde yapılmıştır. Bu uygulamada birbirine eşzamanlı olarak bağlanmış bir montaj ve bir demontaj hattı, hat işçisi rolündeki öğrenciler tarafından çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.