TR | EN
Stajlarla İlgili Formlar

STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Arkalı önlü kimlik fotokopisi
 2. SPAS Müstehaklık Belgesi (E – devlet sitesinden alınır.)
 3. 2 adet Başvuru Formu (Bilgisayarda doldurulmalı ve çıktı alındıktan sonra ilgili kısım öğrenci tarafından tarih bilgisi de doldurularak imzalanmalıdır. Sayfa sonundaki not bilgisi ile tek sayfa halinde düzenlenmiş olmalıdır, formdan herhangi bir ibare silinmemelidir.)
 4. Staj Kabul Belgesi (Firmanın kaşesi ve yetkilinin imzası bulunmalıdır. Staj türü alanı yapılacak staja göre Staj 1 veya Staj 2 olarak doldurulmalıdır.)
 5. İşletme Uygunluk Beyannamesi (Staj türüne ilişkin belge doldurulmalıdır, sağ alt köşede öğrencinin ismi ve imzası, sol alt köşede firma onayı bulunmalıdır.)
 6. Staj İş Yeri Güvenlik Taahhütnamesi (Öğrenci tarafından tarih bilgisi de doldurularak imzalanmalıdır.)

*Staj için başvurulan işletmenin, öğrencinin staj yapmakta zorunlu olduğuna ve sigortanın üniversite tarafından karşılanacağına dair belge talep etmesi halinde, öğrenci tarafından doldurulan Staj Zorunluluk Belgesi, onaylanmak üzere esogu.endustri.staj@gmail.com adresine gönderilir. Bu belge, staj başvuruları için bölüm tarafından talep edilen zorunlu bir belge değildir. İşletmenin talebi olması halinde öğrenci tarafından doldurularak komisyona onaylatılır ve işletmeye verilir.

*Staj sigortası işletme tarafından karşılanacaksa, öğrenci tarafından bölüme ithafen bir dilekçe yazılmalıdır. Dilekçede; öğrencinin adı soyadı, numarası, imzası, staj yapılacak işletmenin adı, staj tarih aralığı ve sigortanın işletme tarafından karşılanacağına dair ibare yer almalıdır.

 

BELGELER GÖNDERİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Staj tarih aralıkları; Staj 1 için 15 iş günü, Staj 2 için 25 iş günü olacak şekilde düzenlenmelidir. Staj tarihleri düzenlenirken işletmenin hafta sonu ve resmi tatillerde çalışıp çalışmadığına dikkat edilmelidir. Eğer hafta sonu ve resmi tatillerde çalışılıyorsa ve staja gidilecekse, bu bilgi staj kabul belgesine eklenmeli ve işletmeye onaylatılmalıdır.
 • Staj başvurularının işleme alınabilmesi için yukarıda maddeler halinde belirtilen tüm belgeler eksiksiz olarak staj başlangıç tarihinden 15–20 gün önce esogu.endustri.staj@gmail.com adresine pdf formatında iletilmelidir. Belgelerdeki tarihler ve imzalar mutlaka kontrol edilmelidir.
 • Gönüllü olarak yapılacak (zorunlu stajların yerine sayılmayacak) stajların sigortasını üniversite karşılamamaktadır.
 • Staj kuralları gereğince; staj tarihleri, ders alınması halinde güz, bahar ve yaz dönemlerinde ders ve sınav dönemleri ile çakışamaz.

 

STAJ SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • İzin ya da rapor alındığı takdirde 2 iş günü içerisinde bölümünüzün endustri@ogu.edu.tr ve dekanlığın dekan.mmf@tm.ogu.edu.tr e-posta adreslerine bilgi verilmelidir. Aksi halde, öğrenciye asgari ücretin belli bir oranında idari para cezası uygulanır.
 • Staj defteri doldurulduktan sonra ön sayfası firma tarafından imzalanarak kaşelenmelidir. Ön sayfada öğrencinin fotoğrafı bulunmalıdır. Staj defterinde doldurulan her sayfanın alt kısmı staj amiri tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Staj defterinin her sayfasında ilgili güne ait yapılan işler ve gözlemler yazılmalıdır. Staj defteri içinde, staj raporundaki sorular ve cevapları bulunmamalıdır.
 • Staj raporunda cevaplanması gereken sorular staj kılavuzunda verilmiştir. Rapor yazılırken, her soru ve sorunun cevabı alt alta olmalı ve rapor yazım kurallarına uyulmalıdır. Bölüm web sayfasında yer alan bitirme projeleri için yazım kılavuzuna (https://endustri.ogu.edu.tr/Storage/EndustriMuhendisligiEn/Uploads/yazim_kilavuzu.pdf) uygun şekilde yazılmalıdır. Staj sorularının açık ve anlaşılır şekilde detaylı olarak cevaplanması gerekmektedir.

Staj ile ilgili belgeler aşağıdadır.

Staj - 1 İşletme Uygunluk Beyanı

Staj - 2 İşletme Uygunluk Beyanı

Staj Zorunluluk Formu

​Staj Kabul Yazısı 

Staj Başvuru Formu

Staj Yeri İSG Taahütnamesi

SPAS Müstehaklık Belgesi

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur)

Staj Ücreti Talep Etmeme Formu

Staj Defteri (docx)

Staj Değerlendirme Formu